Özümüzle Üretiyoruz Projesi

Fiziksel Engelliler Vakfı, 2005 yılından bugüne İŞKUR desteğiyle Özümüzle Üretiyoruz Projesi’ni hayata geçirmektedir.

Fiziksel Engelliler Vakfı, 2005 yılından bugüne İŞKUR desteğiyle Özümüzle Üretiyoruz Projesi’ni hayata geçirmektedir. Proje ile engelli bireylerin, başta engel olmak üzere, eğitim, iş tecrübeleri ve vasıflarına uygun iş ortamlarında istihdamı hedeflenmiştir. Ayrıca 4857 sayılı yasanın 30. maddesi uyarınca %3 oranında istihdam yükümlülüğü bulunan iş yerlerine ortamlarına uygun verimli olabilecek engelli iş gücü katkısı sağlanması da amaçlanmıştır.

İstihdam, engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama entegrasyonlarında en önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır. “Özümüzle Üretiyoruz Projesi”, engelli bireylerin istihdam edilerek, kendi kendilerine yeten, ekonomik bağımsızlığını elde etmiş, üreterek ülke ekonomisindeki yerini almış, özgüveni tam bireyler haline getirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle atıl durumda bulunan engelli iş gücünü ülke ekonomisine kazandırmak, toplumsal engelli bilinçlenmesini sağlamak, engellilerin istihdam edilmesini öngören yasaya işlerlik kazandırmak gibi çok yönlü yararın amaçlandığı bir projedir.

Özümüzle Üretiyoruz Projesi ile 2005 yılından bugüne 3532 engelli birey özel sektör kuruluşlarına istihdam edilerek kendi kendilerine yeten bireyler haline gelmiştir.

Proje sonunda elde edilen başarı ile kamuoyunda engelliler hususunda oluşmuş, engelli bireylerin üretemeyeceği, diğer insanlarla uyum içinde çalışamayacağı vb. ön yargıları ortadan kaldırarak kamuoyu bilinçlenmesini sağlanmıştır.